Know IT utvecklar system åt Ekonomistyrningsverket

Know IT utvecklar system åt Ekonomistyrningsverket Know IT Karlstad har tecknat avtal med Ekonomistyrningsverket, (ESV), om vidareutveckling och förvaltning av ekonomiadministrativa stödsystem. Avtalet är värt 2,9 MSEK och projektet kommer att genomförs under den kommande sexmånadersperioden. Know IT:s uppdrag omfattar systemdesign, metodutveckling och programmering. Ekonomistyrningsverkets uppgift är att i dialog med regeringskansliet och myndigheter ge experthjälp, utbildning och stöd. ESV erbjuder statliga myndigheter ekonomiadministrativa system. ESV är också statens kravställare när det gäller dessa system. Systemen utvecklas successivt på sina egna meriter och kan därför vara effektiva under en följd av år, hålla en hög kvalitet och vara anpassade efter statens behov. Know IT i Karlstad har under många år hjälpt ESV i Karlstad att utveckla stödsystem som ESV levererar till Försvarsmakten och andra myndigheter. Exempel på system som utvecklats är ekonomisystemen FS Lokal och FS+, budgeteringssystemet FM PUB samt inrapporteringssystemet RIKS till Statsredovisningen. - Efter många års samarbete med ESV i Karlstad är vi givetvis glada att få förnyat förtroende i att med vår kompetens svara för dessa systems fortsatta utveckling, säger Johan Sandsten, vd för Know IT Karlstad. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har koncernen präglats av lönsam tillväxt. Idag är vi 420 medarbetare och finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-587 68 000 eller 0703-280828 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar