Know IT vidareutvecklar system åt Intrum Justitia

Know IT vidareutvecklar system åt Intrum Justitia Intrum Justitia har tecknat avtal med Know IT om vidareutveckling av Fair Pay Web med leverans i månadsskiftet mars-april 2005. Avtalet är i sin första fas värt ca 2 MSEK. Fair Pay Web är en gemensam plattform för Intrum Justitias kunder i Norge, Sverige och Finland för uppföljning och hantering av inkasso och inkassobevakningsärenden via Internet. Intrum Justitias ambition är att utveckla befintliga funktioner i Fair Pay Web och att bygga ut antalet funktioner för att bättre kunna tillgodose sina kunders önskemål. Uppdraget är ett helhetsåtagande som Know IT bemannar med projektledare, systemarkitekt och systemutvecklare. Systemet baseras på teknikplattformarna Sun Solaris, Java och Oracle. - Vi har stor erfarenhet av helhetsprojekt. Vår kompetens inom den finansiella sektorn är beprövad. Vi tror därför på ett mycket fruktbart samarbete med Intrum Justitia, säger Niklas Börjesson, kundansvarig på Know IT. Intrum Justitia AB (publ) är Europas ledande koncern inom kreditadministration (credit management services) med kontor i 21 europeiska länder och tillgång till ett globalt nätverk av representanter i resten av världen. Under år 2003 uppgick koncernens totala omsättning till 2,9 miljarder SEK med sammanlagt 2 900 anställda. Intrum Justitia hjälper kreditgivande företag att optimera sitt kassaflöde genom att få snabbare betalt från kunder genom en effektiv och personoberoende faktura-, betalnings- och kravadministration. ___________________________________________________________________ Know IT AB (publ)är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 300 medarbetare representerade på 13 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Anders Nilsson, vd och koncernchef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT00080/wkr0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar