Kommuniké från bolagsstämma i Know IT AB

Kommuniké från bolagsstämma i Know IT AB Know IT AB (publ) har idag avhållit ordinarie bolagsstämma och beslöt följande: Styrelse Stämman valde en styrelse bestående av: · Mats Olsson, omval · Thomas Ahrens, omval · Håkan Berntsson, omval · Anders Nordh, nyval, vd CMA Europe AB, styrelseledamot i Christiania Consulting AS, Norge och CMA Asset Management ASA, Norge. Innehav i Know IT: 0. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till stämman omvaldes Mats Olsson till ordförande i Know IT AB. Val av revisor Till bolagets revisor valdes auktoriserade revisor Lars Wennberg från det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 2007. Utdelning Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2002 Stockholm den 18 mars 2003 Styrelsen Know IT AB (publ) Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT01260/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar