Ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden

Ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden Know IT har genom sitt dotterbolag Candeo Nordkonsult tecknat ett ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Avtalet avser att på konsultbasis tillhandahålla IT-tjänster avseende verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling och teknik. Know IT är en av 16 leverantör som tilldelats ramavtalet. Ramavtalet gäller till den 31 december 2006 med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år. Centrala studiestödsnämnden administrerar det svenska studiestödet. Under 2002 betalade CSN ut 24,8 mdkr i bidrag och lån till ca 860 000 personer. CSN sköter också återbetalningen av studielån. Cirka 1,4 miljoner medborgare har en låneskuld till staten på ca 153 mdkr. CSN har ca 1 100 anställda och administrationen kostade under 2002 ca 700 mnkr. - Vi har en stark ställning som leverantör för myndigheter och offentlig sektor. Våra konsulter har mycket stor erfarenhet av uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och andra företag. Att CSN valt att tilldela oss ramavtal är ett erkännande av vår samlade kompetens inom området, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Peter Tjärnström, kundansvarig Know IT Candeo, 060-16 16 80 eller 070-312 91 45. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar