Ramavtal med FMV träder i kraft

Ramavtal med FMV träder i kraft Know IT har tecknat ett ramavtal för IT-konsulttjänster med FMV. Avtalet gäller under två år med möjlighet till tolv månaders förlängning. Know IT är kvalificerat att leverera tjänster inom verksamhetsutveckling/ strategi, ledning och styrning samt systemutveckling/systemförvaltning. Ramavtalet omfattar leverans till 51 myndigheter i Stockholms län. FMV bedömer värdet på avropen till mellan 3 och 4,5 miljarder vid en avtalstid om tre år. Avtalen berör 42 IT-bolag med underleverantörer och rör fyra områden: verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemintegration samt infrastruktur. Know IT:s anbud rankades etta inom verksamhetsutveckling/strategi, inom ledning/styrning rankades anbudet på andra plats. Inom systemutveckling/ systemförvaltning rankades anbudet på 17:e plats i utvärderingen. - Det är ett mycket viktigt ramavtal för Know IT och att vi blivit valda till leverantör är ett kvitto på att vi har hög kompetens, bredd i tjänsteutbudet och god leveransförmåga. Vi ser fram mot att kunna fortsätta förstärka våra relationer med de avropsberättigade myndigheterna, säger Anders Nilsson koncernchef för Know IT. Sedan tidigare har Know IT, av de myndigheter som upphandlingen omfattar, uppdrag för bland andra FMV, Sveriges Riksdag och VINNOVA. Know IT AB (publ)är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/ gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 350 medarbetare representerade på 12 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Anders Nilsson, koncernchef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera