Ramavtal med Göteborg Stad

Ramavtal med Göteborg Stad Know IT har tecknat ramavtal med Göteborg Stad avseende IT- konsulttjänster. Ramavtalet gäller till och med september 2004 med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet omfattar IT-relaterade konsulttjänster inom strategi och verksamhetsutveckling. Know IT är en av flera leverantörer som fått avtalet. Exempel på aktiviteter som omfattas av avtalet är: utveckling av strategier, utredningar, förstudier, metodstöd, informationsstöd/Internet, verksamhetsanalyser, upphandlingar, processutveckling, förändringsledning, sårbarhetsanalyser, kommunikationsplanering och upprättande av kravspecifikationer. - Att vi blivit valda till leverantör är ett kvitto på att vi har hög kompetens, bredd i tjänsteutbudet och god leveransförmåga. Vi stor erfarenhet av den offentliga sektorn och genom vår roll som oberoende leverantör av IT-tjänster kan vi agera helt och hållet för kundens bästa, säger Per Wallentin, kundansvarig och enhetschef på Know IT i Göteborg. Know IT har sedan tidigare ett tjugotal ramavtal med olika parter. I ett flertal avtal är ett flertal organisationer, företag och myndigheter avropsberättigade. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar