Ramavtal med Norrbottens Läns Landsting

Know IT har tecknat ett ramavtal för IT-konsulttjänster med Norrbottens Läns Landsting. Avtalet gäller fram till den 31 oktober 2006 med möjlighet till förlängning i ytterligare tolv månader. Know IT har kvalificerat sig inom samtliga områden, vilka är teknikstöd, systemutveckling, verksamhetskonsulting och projektledning/stöd.

Avtal har tecknats med totalt elva leverantörer inom varje område och totalt 17 leverantörer. – Vi har stor erfarenhet att leverera IT-konsulttjänster till den offentliga sektorn och i synnerhet till landstingssfären. Att vi nu också har blivit utsedda till leverantör inom samtliga efterfrågade avropsområden åt Norrbottens läns landsting är mycket glädjande. Vi ser fram mot ett fruktbart samarbete, säger Stefan Nordqvist, platschef och ansvarig för Know IT i Luleå.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar