Ramavtal med RFV och SPV

Know IT har tecknat ett ramavtal för IT-konsulttjänster med RFV och SPV. Avtalet gäller från den 1 januari 2005 i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Know IT är en av elva leverantörer som kvalificerat sig inom samtliga områden, vilka är verksamhetsutveckling/strategi, projektledning, systemutveckling/systemförvaltning, datordrift och teknik.

Avtal har tecknats med totalt 22 IT-bolag. – Vi satsar på att ständigt utveckla våra tjänster för våra viktigaste uppdragsgivare. Ramavtalet är mycket viktigt för oss och lägger grunden för våra möjligheter att fortsätta utveckla vårt mycket goda förhållande med RFV och SPV, säger Anders Nilsson koncernchef för Know IT. Know IT har stor erfarenhet av leveranser till offentliga myndigheter och är sedan lång tid leverantör till RFV och SPV.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar