Ramavtal med Stockholm Stad

Know IT har tecknat ramavtal med Stockholm Stad avseende IT-konsulttjänster. Ramavtalet har en avtalstid upp till fyra år. Avtalet omfattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling och mobila tjänster. Know IT är en av flera leverantörer som fått avtalet.

- Att vi har blivit utvald till leverantör är för oss ett kvitto på att vi har hög kompetens, stor bredd och god leveransförmåga. Vi har sedan tidigare stor erfarenhet av leveranser den offentliga sektorn och genom vår roll som oberoende leverantör kan vi agera helt och hållet för kundens bästa, säger Mats Ohlsson, ansvarig chef för Know IT Consulting i Stockholm. Know IT har sedan tidigare fler än 35 ramavtal med olika parter, med över 300 avropsberättigade aktörer. I ett flertal avtal är ett flertal organisationer, företag och myndigheter avropsberättigade. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 360 medarbetare representerade på 12 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Mats Ohlsson, chef för Know IT Consulting AB, 08-700 66 00

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar