Riksdagen och Know IT tecknar ramavtal för teknikinriktade IT-tjänster

Riksdagen och Know IT tecknar ramavtal för teknikinriktade IT-tjänster Know IT har tecknat ett nytt ramavtal med Riksdagsförvaltningen, (RDF), avseende teknikinriktade IT-tjänster. Avtalet löper till den 31 augusti 2003 med möjlighet för RDF att förlänga avtalet med ett år. Know IT har fått ramavtal för teknikområdena Delphi, Bold, WAP och handdatorer. Arbetsuppgifterna kan komma att omfatta utredning, analys, utveckling och administration/optimering. - Vi satsar på att utveckla vårt tjänsteutbud för våra viktigaste uppdragsgivare. Know IT har stor kompetens och erfarenhet inom dessa teknikområden, som i och med avtalet blir tillgängliga för hela Riksdagsförvaltningen, säger Jerker Bergström, försäljningsansvarig på Know IT. Sedan tidigare har Know IT ett ramavtal med RDF avseende Riksdagens ärendehanteringssystem URIS. Know IT har under 2001 levererat utvecklingsarbeten för systemet som är byggt i Delphi/Bold-teknik. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 350 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011128BIT01440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011128BIT01440/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar