Statskontoret och Know IT tecknar ramavtal

Statskontoret och Know IT tecknar ramavtal Know IT har tecknat ett ramavtal med Statskontoret avseende systemutveckling samt verksamhetsutveckling och strategi. Avtalet löper till den 31 december 2003 med möjlighet för parterna att förlänga avtalet med ett år. Ramavtalet med statskontoret innebär att Know IT är kvalificerade att leverera tjänster till Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, inklusive övriga lokala polismyndigheter, Riksskatteverket, Valmyndigheten och Statistiska Centralbyrån. Sedan tidigare har Know IT engagemang hos Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen. Know IT är en av flera leverantörer som tecknat ramavtal med statskontoret. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00610/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00610/bit0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar