Pressmeddelande

Med anledning av Ainax notering på Stockholmsbörsens O-lista meddelar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) att innehavet i Ainax per den 30 novem¬ber uppgick till 5 742 440 aktier, motsvarande 21,0 procent av rösterna och kapitalet. Fram till slutet av augusti förvärvades 4 350 000 aktier. Efter offentlig¬gör¬andet av Scanias erbjudande till aktieägarna i Ainax den 1 november, har KAW förvärvat ytterligare 1 392 440 aktier. Köpen gjordes mellan den 2 november och den 9 november. Stockholm den 1 december 2004 För eventuell ytterligare information: Pia Rudengren, vice verkställande direktör, W Capital Management AB, telefon 08-545 077 30

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar