20 miljoner till länets vårdcentraler

Koalition för Östergötland beslutade i finansplan 2018-2020 att ge hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 45 miljoner kronor för nära vård. På hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 30 januari finns förslag på att fördela 20 av dessa till länets vårdcentraler.

Fem miljoner föreslås fördelas utifrån socioekonomi, fem miljoner utifrån andelen listade äldre och 10 miljoner fördelas generellt mellan vårdcentralerna

- Målet är att vårdcentralerna ska vara medborgarnas första kontakt med vården och erbjuda en jämlik vård i hela länet. För att vårdcentralerna ska klara av detta behövs ytterligare resurser. Det handlar om att införa nya arbetsmetoder för att bättre möta de demografiska utmaningarna, behovet av god tillgänglighet, hälsofrämjande insatser och medborgarnas behov av samordning av vård. Att vi nu kan fördela ytterligare medel till vårdcentralerna känns väldigt bra, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

För mer information, kontakta

Kaisa Karro (S), regionråd, 072-555 90 27

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media