Korvett Visby överlämnad till FMV. Leveransproven godkända

Korvett Visby överlämnad till FMV Leveransproven godkända Nu börjar en ny marin era Kockums överlämnade Korvett Visby vid en högtidlig ceremoni på helikopterdäck måndagen den 10 juni 2002 till kunden FMV, Försvarets materielverk. Leveransproven är godkända och proven har alla gått bra, något som också vitsordas av besättningen. Den nya tekniken fungerar alltså väl. På plats fanns FMV:s generaldirektör Birgitta Böhlin, konteramiral Göran Larsbrink, FMV, kommendör Bengt Jarvid, chef för marinbasen i Karlskrona, Kockums styrelseordförande Hans-Joachim Schmidt, tf VD Anders Edwardsson m.fl. - Det är förstås glädjande att leveranskontrollen kunnat genomföras på ett bra sätt. När det första fartyget i Visbyserien nu överlämnats är det en märkesdag för Kockums och kunden FMV, men också förstås för Marinen, kommenterar FMV:s generaldirektör Birgitta Böhlin. - Det här är kvittot på att Korvett Visby lever upp till de krav som ställts och det innebär att en ny era för marint tänkande är på väg att ta över, kommenterar Börje Appelqvist, divisionschef på Division Ytfartyg hos Kockums. Försvarets materielverk kommer nu att ta över fartyget för fortsatt provverksamhet innan fartyget överlämnas till Försvarsmakten. Provturerna genomförs med ett så kallat provturskommando ur marinen som nu har uppgiften att under cirka två år testa och vidareutveckla Visbys alla förmågor, något som chefen för Provturskommandot Mikael Johnsson ser som både inspirerande och ansvarsfullt. Korvett Visby är det första fartyg som byggs med fullt utvecklad smygteknik och i kolfiber, vilket gör att hon är mycket svårt att upptäcka också med modern, sofistikerad utrustning som radar och IR- spaning. Kombinationen av stor mångsidighet och avancerad smygteknik på alla nivåer gör Korvett Visby till ett framtidsfartyg. Hennes koncept passar perfekt in i det nya nätverksbaserade försvaret, som nu byggs upp. Smygtekniken förändrar den marina taktiska strategin världen över. Kockums och svenska marinen är först ut och därför följs projektet med stort intresse världen över, inte minst i USA som har ett liknande projekt på gång. Kockums har fem fartyg i order med option på ett sjätte. - - - - - - - - - - Vill Du ha ytterligare information, kontakta informationschefen Kjell Göthe 070 - 583 95 44. Färska bilder finns på Kockums hemsida, www.kockums.se gå in på News och därefter Photostock/Ytfartyg. FMV:s presschef Ulf Lindström når Du på telefon 070 - 98 26 396. Jonas Montgomery, informationschef på Marintaktiska kommandot, når Du på telefon 070 - 589 51 52. Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Dokument & länkar