Anders Johansson slutar som VD på Kombispel

Uttalande från Anders Johansson:

Jag har under en tid haft en diskussion med styrelsens ordförande om min framtid i Kombispel. Diskussionerna har utmynnat i att lämpliga tidpunkter att sluta är nu under våren 2017 eller när den nya regleringen för den svenska spelmarknaden träder i kraft 2019. I diskussionerna kom vi fram till att en lämplig tidpunkt för mig att sluta är i samband med bolagsstämmorna 30 maj.

Under mina drygt fyra intensiva år i Kombispel-koncernen har vi:

-         ställt om affären i den största produkten till en väsentligt lägre affärsrisk, bland annat genom att sälja i fler kanaler,

-        köpt upp fyra mindre spelbolag och fört in dem i koncernen. Det har bidragit till att koncernen idag driver 15 lotterier åt 15 olika förmånstagare, jämfört med fyra när jag började,

-        koncernen omsatte under 2016 över 660 mkr, vilket är den högsta omsättningen i koncernens historia. Det ger en bra grund inför framtiden,

-        arbetat intensivt med att bidra till en ny spelreglering i Sverige. Den statliga utredningen lämnade sitt betänkande den 31 mars och en mycket viktig pusselbit har därmed fallit på plats,

-        arbetat fram förslag till framtidsstrategi  ”Kombispel 2020” som antogs på styrelsemötet i mars. Strategin syftar till att stärka och utveckla den nuvarande affären samt att komplettera den med spel och lotterier i digitala kanaler.

En bra grund har lagts för att möta framtiden. En ny VD ska ta vid med uppdraget att Kombispel ska få en stark ställning på den framtida svenska spelmarknaden.

Jag har planerat att starta egen verksamhet inom public affairs när jag slutar på Kombispel. Nu har jag fått ett erbjudande om att omedelbart gå in som arbetande styrelseledamot och senior adviser i Hegeli Public Affairs, där jag sitter i styrelsen sedan tre år. Hegeli har nyligen gjort förändringar i sin ledningsstruktur och ska nu utveckla sin affär på flera områden. Jag har fått ansvaret för detta utvecklingsarbete och det ska starta omgående.

Kombispels styrelse vill ge mig möjlighet till en bra start i den nya verksamheten och därför har vi kommit överens om att jag slutar min anställning måndagen den 24 april för att omedelbart kunna jobba med bland andra Hegeli Public affairs.

Kombispels vice VD Jonas Lindholm träder in i mitt ställe fram till dess att en ny VD har rekryterats.


För mer information

Eric Widegren, Pressansvarig

Mobil: 0729 23 99 24, e-post: eric.widegren@kombispel.se


Om Kombispel

Kombispel har bedrivit lotteriverksamhet sedan 1956. Idag arbetar bolaget inom flera olika verksamhetsområden i spelbranschen, där Kombilotteriet är vår mest framgångsrika produkt men som fått framgångsrika efterföljare i Drömreselotteriet och Motorlotteriet. I Kombispels spelportfölj finns även skraplotterna Femman och Glädjelotten och sedan 2012 har vi ett samlat produktsortiment på kombispel.se där vi även erbjuder bingo, Bonuschansen och minispel. Förmånstagare och ägare till Kombispel är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).

För ytterligare information, besök www.kombispel.se

Om oss

Kombispel driver traditionella lotterier och skraplotter. Företaget grundades 1956 och har en lång historia av att utveckla trygga och underhållande lotterier. Den främsta lotteriprodukten är Kombilotteriet som lanserades 1981 och som idag är ett av Sveriges största prenumerationslotterier. I Kombispels spelportfölj finns även skraplotterna Femman och Glädjelotten. Förmånstagare och ägare till Kombispel är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). För mer information besök www.kombispel.se

Prenumerera