- Vi kan stoppa rasism och nazism genom att vara förebilder !

- Vi kan stoppa rasism och nazism genom att vara förebilder ! Många av Kommunals medlemmar finns i barns och ungdomars vardag. T ex fri- tidsledarna som säger att de ofta är den enda vuxna människa som har tid, ork och lust att lyssna och prata med ungdomarna, sa Kommunals förbunds- ordförande Ylva Thörn i sitt 1 maj tal i Huskvarna och Jönköping. - Fritidsledarnas erfarenhet är att för många unga, som hamnar i olika ra- sistiska och nazistiska organisationer, så är det inte ideologin som är det viktiga. Det viktiga är i stället känslan av att få tillhöra en grupp, att få vara delaktig, att få en identitet. Många ungdomar är av olika skäl ensamma eller mobbade och de kan lätt bli offer för den som först erbjuder gemenskap. Men Ylva Thörn underströk: - Jag säger inte att de blir det - jag säger att de kan bli det. Jag säger inte heller att alla medlemmar i nazistiska organisationer är oskyldiga offer. Självklart anser jag att samhället ska reagera kraftfullt på brottsliga handlingar. Men jag tillhör dem, som tror att vi alla kan spela en viktig roll för att förhindra att åtskilliga unga grabbar och tjejer hamnar i rasistiska och nazistiska kretsar. - Alla behövs i arbetet för demokrati, yttrandefrihet och alla människors lika värde. Alla behövs i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet, sa Ylva Thörn med följande uppmaning: Det är vi - det är du och jag - som kan stoppa rasismen och nazismen genom att vara förebilder Sluta producera vårdfall Ylva Thörn tog också upp hetsen och stressen i arbetslivet och de ökande långtidssjukskrivningarna, som främst drabbar kvinnorna inom den offentli- ga sektorn och sade: -Vården måste sluta producera vårdfall! Ingen ska behöva skadas i sitt ar- bete! Thörn fortsatte: - Arbetsmiljön handlar också om inflytande över det egna jobbet. Arbe- tarskyddsstyrelsen konstaterar att de ökade arbetsskadorna beror på orga- nisatoriska eller sociala faktorer. Därför uppmanar jag ännu en gång ar- betsgivarna: Ta tillvara de anställdas kunskap, kraft och idérikedom. Lyssna på de anställda! - De anställda måste också få bättre kunskap om sina rättigheter att yttra sig och att delta i debatten, underströk Ylva Thörn. Ingen kan inbilla mig att det är skrämda och tysta anställda som för utvecklingen framåt. Nej, jag tror på trygghetens vingar! Det är trygga anställda som kan utveckla vårt land. Det är trygga anställda som vågar pröva sin vingar och som vå- gar komma med idéer, sa Kommunals förbunds-ordförande Ylva Thörn. Hela talet finns på www.kommunal.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/01/20000428BIT01470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/01/20000428BIT01470/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar