Kommunal kommenterar nya a-kassepropositionen

Kommunal kommenterar nya a-kassepropositionen: - Bra, men 12 000 arbetslösa får inte vara med -Det är bra att regeringen nu tar ett mera samlat grepp över arbetslöshe- ten och att man betraktar de arbetssökande som enskilda individer. Vi väl- komnar särskilt att regeringen tar deltidsarbetslösheten på allvar. Det säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn i en kommentar till re- geringens proposition om arbetslöshetsförsäkringen som presenterades på torsdagen. Det hon saknar är en förbättring av inträdesvillkoret till a- kassan: -I Kommunal finns i dag 12 000 - 13 000 medlemmar som inte får vara med i a-kassan därför att de har så stora variationer i sina anställningar. De är timanställda och vikarier med otrygga arbetsförhållanden. -Vi tycker att det borde räcka med att ha en anställning för att bli med- lem i a-kassan, inte som nu att man måste jobba minst 17 timmar i veckan. De första 100 dagarnas respit, då den arbetslöse får rätt att begränsa sin jakt på jobb till det egna yrket och den egna hemorten tycker Ylva Thörn däremot är bra: -Det här är ett rättvisekrav för våra arbetslösa medlemmar. Som det är nu förväntas de hoppa på alla jobb som erbjuds. Men i fortsättningen kan en lågutbildad kommunalare ställa samma krav som högutbildade akademiker. Samhället tjänar också på att ta till vara allas kompetens. Ylva Thörn, liksom Kommunals a-kasseföreståndare Anders Bergström, konsta- terar att propositionen innebär tuffare krav på alla parter att göra mer, inte minst arbetsförmedlingen; Individuella handlingsplaner för alla ar- betslösa är t ex något som Kommunal krävt länge. Nu ska de upprättas efter högst tre månaders arbetslöshet, föreslår regeringen. -I propositionen talas även om att inrätta en granskande myndighet som är fristående från AMS och det är bra. Men jag tycker det är lite fegt av re- geringen att inte våga ta steget fullt ut redan nu och lägga fram ett för- slag, säger Anders Bergström. Ytterligare kommentarer ges av Anders Bergström tel 070 - 559 71 14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01370/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar