Kommunals kulturstipendier 2000

Kommunals kulturstipendier 2000 Svenska Kommunalarbetareförbundet kommer på sitt förbundsmöte den 6 juni 2000 i Norrköping att överlämna kulturstipendier till följande: Thomas Di Leva f. 63 40 000 kr Thomas Di Leva har under alla år som artist värnat sin särart och sina idéer både när det gäller livet och musiken. Han är en unik poet och musi- ker som konsekvent hållit fast vid budskapen om kärlek och tron på det goda. I år blev Thomas Di Leva korad till årets största popstjärna och han fyll- de Globen. Kommunals kulturstipendium på 40.000 kr får han inte enbart för sin musik utan för att han år efter år har hållit fast vid tron på det goda och att man ska stå för sina idéer. Thomas Di Leva är en unik till- gång för Sverige. Mirja Unge f.73 40 000 kr Mirja Unge debuterade 1998 med "Det var ur munnarna orden kom" som gav henne Författarförbundets Katapultpris. Nu i vår kom hennes andra roman "Järnnätter". Båda utgivna på Anamma förlag. Mirja Unge beskriver samhället med ett kompromisslöst språk Genom sin pro- sa gör hon unika människor synliga och gestaltar dem så att de kryper un- der huden på läsaren. Hennes romaner är inte intrigbundna utan drivs fram- åt av energin i språket. Mirja Unge sneglar inte på några litterära moden utan målar bilder genom en unik språklig gestaltning. Föreningen Liv i Sverige 40 000 kr Föreningen Liv i Sverige främjar det dokumentära och självbiografiska be- rättandet i landet både i tal och skrift. Många är de livsöden som på det- ta sätt berikat litteraturen och det offentliga samtalet. Inte minst har många kvinnor fått möjligheten att, i bokens form, berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Föreningen Liv i Sverige är genom föreningens ordförande Göran Palm enga- gerad i ett forsknings- och dokumentationsprojekt "Kvinnors liv", som hittills bl a resulterat i fem böcker. I "Mona Elsa Ulla" (1995) medverkar ett vårdbiträde, en städerska, en kontorist och ett hembiträde. I "Vredens duvor" (1997) medverkar tolv kvinnor, bl a en busschaufför, en städare, en som passar barn och en som lagar mat på dagis. "Vi kallades dagmammor" (1994) speglar det yrket och i "Endast bildade flickor göre sig besvär" berättar Greta Gustafsson i romanens form om sjukvårdsbiträdet Annas dröm om att få utbilda sig till sjuksköterska. Föreningen Liv i Sverige gör en av landets största kulturpolitiska insat- ser genom att bidra till att många "vanliga" människor kan förverkliga sin dröm om att i romanens eller självbiografins form få berätta sin hi- storia. Carina Gunnarsdotter f. 58, elevassistent, Kalmar 20 000 kr Carina Gunnarsdotter är en allkonstnär som har många strängar på sin lyra. Hon arbetar med stort engagemang för att öka kulturintresset inom och utom Kommunal. Hon tar även många initiativ till att lyfta fram Kommunals med- lemmars hantverk. Carina ligger bakom starten av en "sommaraffär" i Kal- mar med kommunalares hantverk och hon har tagit initiativ till en slöjd- och konsthanverksmässa i Kalmar den 2 september 2000. Carina själv ställer inte bara ut målningar (närmast på Brofestivalen i Kalmar den 20 juli) utan hon är också medlem i Broderiakademin som ställer ut broderikonstverk. Inget är Carina Gunnarsdotter främmande. Hon målar tavlor, tovar ull, stickar vackra tröjor och mössor , tillverkar smycken i keramik m m. Ytterligare upplysningar: Ulla Lindström. Tel 08-728 28 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. www.kommunal.seKontakt presstjänst: 010-442 71 30

Prenumerera

Dokument & länkar