Tid för samtal med de äldre? Förutsättningar kommun för kommun

Tid för samtal med de äldre? Förutsättningar kommun för kommun Det är viktigt med kontinuitet inom äldreomsorgen. De som arbetar med de gamla måste lära känna dem och ha tid för samtal och kontakt. Det menar Rosmari Eliasson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Frågan är om det finns plats för någon kontinuitet när många kommuner i hög grad baserar äldreomsorgen på timvikarier och deltidsanställda. Löner och anställningsvillkor inom äldreomsorgen varierar emellertid kraf- tigt mellan olika kommuner. I Tranås tjänar vårdbiträden i genomsnitt drygt 13 900 i månaden. I Kiruna tjänar de tusen kronor mer. I Tranås ar- betar nio procent av vårdbiträdena heltid och i Kiruna 67 procent. Hur är det i er kommun? På Kommunals hemsida www.kommunal.se finns statistik över vårdbiträdens och undersköterskors löner och sysselsättningsgrad i landets kommuner. http://www.kommunal.se/kommunal/kommunal_medlemmar/artiklar/vardbitraden.c fm http://www.kommunal.se/kommunal/kommunal_medlemmar/artiklar/underskotersko r.cfm Ytterligare upplysningar: Karl-Ola Nilsson 08-728 28 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar