Välkommen till seminariet Hur mår äldreomsorgen?

Report this content

Välkommen till seminariet Hur mår äldreomsorgen? Äldreomsorgen är i dag ett av vårt samhälles mest angelägna framtidsfrågor. Vi behöver alla bättre insikter om resursbehov, kvalitet och personalförsörjning. Kommunal samlar därför forskare, politiker och vårdpersonal för ett utbyte av tankar, idéer och erfarenheter som kan leda till en positiv utveckling. Seminariet äger rum i Polstjärnan, Sveavägen 77 den 10 oktober mellan kl 09.30 och 16.00. Program: 09.00 Kaffe 09.30 Ylva Thörn, Kommunals ordförande, inleder seminariet 09.40 Lennart Johansson och Marta Szebehely som utvärderat äldreom- sorgen åt Socialstyrelsen resp. Kommittén Välfärdsbokslut, samtalar om problem och tendenser inom äldreomsorgen 10.20 Lennart Andersson, fd. riksdagsman, ser på äldreomsorgen 10.50 Paus 11.10 Rolf Andersson, Kommunals utredningschef, om förbundets pro- jekt 80+ som ger subventionerad hemservice åt seniorer i Öre- bro 11.30 Lars-Erik Karlsson, professor vid Tekniska högskolan i Luleå, om kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen 12.00 Lunchbuffé 13.00 Kommunals nystartade branschråd för äldreomsorgen presenterar sig 13.40 "Vad kan offentlig och privat äldreomsorg lära av var- andra?", Lars Ahlvarsson, styrelseledamot i Partena AB och ordförande i Konkurrensrådet samtalar med Björn Sundström, so- cialchef i Arboga och sekreterare i äldreberedningen. 14.20 Kaffe 14.40 Hur ser riksdagspartierna på framtidens äldreomsorg? 16.00 Seminariet avslutas ca Ytterligare upplysningar: Karl-Ola Nilsson 08 728 28 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar