Ylva Thörn: - Privatisering minskar inte löneklyftor

Report this content

Ylva Thörn: - Privatisering minskar inte löneklyftor Stefan Fölster från svenskt näringsliv skriver tillsammans med ett par andra borgerliga debattörer på DN Debatt idag att privatisering av offentliga tjänster skulle minska lönegapet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Kommunals egna undersökningar bland medlemmarnas löner visar att de som jobbar privat inom vårdsektorn tjänar marginellt mer än de som är offentligt anställda. För bussförarna har privatiseringarna inneburit försämrade arbetsvillkor snarare än förbättrade. - Jag önskar att lönegapet mellan kvinnor och män skulle kunna försvinna med så enkla medel som Stefan Fölster och Marie Söderqvist föreslår. Erfarenheten från privatiseringarna så här långt visar att det inte stämmer. Problemet är inte om verksamheten drivs privat eller offentligt utan att kvinnors arbete inte värderas tillräckligt högt, säger Ylva Thörn, ordförande för Kommunal. - Sveriges politiker har just nu ett utmärkt tillfälle att visa att äldreomsorg, barnomsorg och skolmatlagning är lika viktigt som att jobba i industrin. Att tillmötesgå Kommunals lönekrav är den enskilt viktigaste frågan för att minska lönegapet mellan män och kvinnor på dagens arbetsmarknad, säger Ylva Thörn. Mer information: Kommunals pressjour 09-728 29 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/12/20030112BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/12/20030112BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar