KCI KONECRANES: UTNÄMNINGAR I KONCERNLED

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  19.12.2003 kl. 11.00

KCI KONECRANES: UTNÄMNINGAR I KONCERNLEDNINGEN

Styrelsen för KCI Konecranes Abp har fattat beslut om följande
utnämningar:

Dipl. ing. Antti Vanhatalo, 58, har utnämnts till Vice VD i koncernen.
Antti Vanhatalo kommer att ansvara för specifika projekt i samband med
koncernens affärsutveckling.

Vanhatalo har varit anställd i KCI Konecranes i olika befattningar
både i Finland och utomlands sedan 1969. Vanhatalo fungerar idag som
VD för processkranar (del av affärsområdet Specialkranar) och
Konecranes Components Corporation sedan 1994. Under åren 1987-1992 var
han VD för Konecranes Landel Inc., USA. Vanhatalo rapporterar till
koncernchefen Stig Gustavson.

Affärslinjerna Hamn- och varvskranar (VLC) och tunga Processkranar
(GCC) sammanförs under gemensam operativ ledning. Tekn. lic. Mikko
Uhari, 46, har utnämnts till VD för affärsområdet Specialkranar.

Uhari har varit anställd i KCI Konecranes sedan 1997. Uhari fungerar
idag som VD, Hamn- och varvskranar (del av affärsområdet
Specialkranar) och Konecranes VLC Corporation sedan 1997. I sin nya
befattning rapporterar Uhari till koncernens operativa chef (COO)
Matti Ruotsala.


Utnämningarna träder i kraft 1.1.2004.


En högresolutionsbild av Antti Vanhatalo och Mikko Uhari finns på vår
Internetsida www.konecranes.com under Press Room / Photo Gallery.

KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på
avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens
verksamhet är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster
(47% av Koncernomsättningen) Standardlyftutrustningar (26%) och
Specialkranar (27%). År 2002 omsatte koncernen 714 miljoner euro med
4400 anställda i 34 länder runt hela världen.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer

                               2 (2)VIDARE INFORMATION
Stig Gustavson, VD, KCI Konecranes Abp
Tel. +358-20 427 2000
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera