KCI KONECRANES BOLAGSSTÄMMA FATTADE BESLUT OM EXTRADIVIDEND

KCI KONECRANES ABP     BÖRSMEDDELANDE     10.12.2004  kl. 12.30          1

KCI KONECRANES BOLAGSSTÄMMA FATTADE BESLUT OM EXTRADIVIDEND

KCI Konecranes Abp:s extraordinarie bolagsstämma som hölls den 10 december 2004
beslöt att det på basen av den fastställda balansräkningen för räkenskapsperioden
som utgick den 31 december 2003 utdelas en extradividend om 1,00 euro för varje
aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Dividenden betalas till de aktieägare, som på avstämningsdagen den 15 december
2004 är antecknade i den aktieförteckning som Finlands Värdepapperscentral
upprätthåller. Den extradividenden utbetalas den 22 december 2004.

Inverkan av extradividenden på 2003 optionsprogrammet:

Styrelsen beslöt att sänka teckningspriserna på aktierna i KCI Konecranes Abp:s
optionsprogram från år 2003 i enlighet med villkoren för programmet. Från och med
avstämningsdagen den 15 december 2004 är de nya teckningspriserna följande:
- för optionsrätterna 2003A 19,56 euro (tidigare 20,56 euro)
- för optionsrätterna 2003B 21,62 euro (tidigare 22,62 euro)
- för optionsrätterna 2003C 19,56 euro (tidigare 20,56 euro)

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts. Styrelsen beslöt
redan i maj 2004 att höja teckningspriset för optionsrätterna 2003B. Villkoren
för 2003 optionsprogrammet finns tillgängliga på koncernens webbplats för
investerare www.kcigroup.com .

KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är organiserad
enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av Koncernomsättningen)
Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte
koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda i 34 länder runt hela världen.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, tel. +358-20 427 2040
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier

Prenumerera