KCI KONECRANES FORTSÄTTER FöRVäRV AV EGN

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE        1
                  12.2.2003 kl. 9.30

KCI KONECRANES FORTSÄTTER FöRVäRV AV EGNA AKTIER

Ordinarie bolagsstämman beslöt den 7 mars 2002 att ge fullmakt för KCI
Konecranes International Abp:s styrelse att förvärva egna aktier högst
750.000 aktier . På basen av denna fullmakt förvärvade bolaget under
år 2002 totalt 391.370 st. aktier. Bolaget hade tidigare år 1999
förvärvat 300.000 aktier. En extraordinarie bolagsstämma den 20
december 2002 beslöt om makulering av samtliga bolagets egna aktier.

Styrelsen beslöt idag att fortsätta förvärven av egna aktier högst
358.630 aktier, vilket är det maximala antalet aktier som ytterligare
kan förvärvas inom ramen för styrelsen fullmakt.

Förvärven kan påbörjas tidigast den 20 februari 2003. Förvärven kan
komma att fortsätta framtill den 5 mars 2003.

KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på
avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. KCI Konecranes är
världsledande tillverkare av tunga kranar för processindustrin. KCI
konecranes är en världsomfattande leverantör av special hamnkranar för
hantering av bulkmaterial och containers och är världsledande
tillverkare av kranar för skeppsvarv. År 2002 omsatte koncernen 714
miljoner euro med 4400 anställda i 34 länder runt hela världen.

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes International Abp
Teuvo Rintamäki, Chief Financial Officer
Tel: +358 20 427 2040
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera