KCI KONECRANES HAR SLUTFÖRT JAPANSKT JOI

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  25.4.2003 kl. 14.00

KCI KONECRANES HAR SLUTFÖRT JAPANSKT JOINT VENTURE AVTAL

Den 6 november 2002 tecknade KCI Konecranes ett avtal med japanska
Meidensha Corporation (som räknas till Sumitomo sfären) om ett joint
venture partnerskap i Japan. De berörda partnerna har bekräftat joint
venture avtalet den 25 april 2003.

KCI Konecranes har en ägarandel om 49% i joint venture bolaget Meiden
Hoist System Company Ltd (MHS) och en option att öka andelen till 65 %
före den 31 mars 2008.

Sedan november 2002 har MHS följt en överenskommen verksamhetsplan.
MHS strategi bygger på att tillämpa KCI Konecranes CXT telferteknologi
i sin tillverkning. MHS har nu erhållit ett tillverkningslicens för
teknologin som godkänts av säkerhetsmyndigheterna i Japan. Vidare har
teknologin anpassats till lokala industristandarder och tekniska data.
De nya telfrarna kommer att marknadsföras i Japan under varunamnet
MXT.

Lanseringen av den nya telfern på den japanska marknaden startade
1.4.2003. Produktvisningar har organiserats i sju stora städer runt
hela landet. De första beställningarna har bokats och
marknadsföringssatsningarna fortsätter.

"Detta utgör en betydande milstolpe för KCI Konecranes i Japan. Japan
som är en av världens största lintelfermarknader utgör en betydande
potential för KCI Konecranes. Trots att den japanska marknaden ligger
på en historiskt sett låg nivå är vi överraskade över hur stark den
fortfarande är och vi gläder oss över det mottagande som MXT-telfern
har fåttö, säger Arto Juosila, KCI Konecranes Vice VD i koncernen och
VD för Asien-Stillahavsområdet.

MHS högkvarter kommer att ligga vid fabriken i Nagoya.

KCI Konecranes är en världsledande verkstadskoncern specialiserad på
avancerad lyftutrustning och underhållstjänster. Koncernen har en
årsomsättning på 714 miljoner euro och 4400 anställda i 34 länder runt
hela världen.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer                               2 (2)

VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Rainer Aalto, Direktör, Affärsutveckling
Tel. +358-20 427 2002
Arto Juosila, Vice VD i koncernen, VD Asian och Stillahavsregionen
Tel. + 81 9051137831
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera