KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP: FÖRVÄR

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP     4.3.2003   
BÖRSMEDDELANDE        
        
KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER								


Datum	4.3.2003							
	Köp							
Aktie	KCI1V							
Antal	53 000							
Kurs, högst	20.70	EUR						
Kurs, lägst	20.55	EUR						
Kurs, snitt	20.58	EUR						
Totalt	1 090 710	EUR						

Aktier ägda av bolaget			232 600*

* I rapporten från 27.3, antalet köpta aktier var 300 st för högt.
Här det totala antalet är korrekt.					


På uppdrag av KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP					

Enskilda Securities AB					
Mika Majander										
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Prenumerera