KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP: FÖRVÄR

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP     21.2.2003   
BÖRSMEDDELANDE        
        
KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER								


Datum	20.2.2003							
	Köp							
Aktie	KCI1V							
Antal	29 100							
Kurs, högst	21.00	EUR						
Kurs, lägst	20.99	EUR						
Kurs, snitt	21.00	EUR						
Totalt	611 092	EUR						

Aktier ägda av bolaget			29 100					


På uppdrag av KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP					

Enskilda Securities AB					
Mika Majander										
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Prenumerera