KCI KONECRANES INVESTERARKALENDER 2004 - 2005

KCI KONECRANES ABP  BÖRSANMÄLAN  12.11.2004 kl. 15.00   1

KCI KONECRANES INVESTERARKALENDER 2004 - 2005

Samtliga tidpunkter i kalendern är angivna i finsk tid.

Bolagsstämmans avstämningsdag   30.11.2004
Anmälning till bolagsstämman   7.12.2004 (senast)
Extraordinarie bolagsstämma    10.12.2004
Bokslutskommuniké 2004      11.2.2004 kl. 10.00
Årsredovisning 2004        vecka 9/ 2005
Bolagsstämmans avstämningsdag   28.2.2005
Anmälning till bolagsstämman   7.3.2005 (senast)
Ordinarie bolagsstämma 2005    10.3.2005
Delårsrapport, 1. kvartalet    3.5.2005 kl. 10.00
Delårsrapport, 2. kvartalet    4.8.2005 kl. 10.00
Delårsrapport, 3. kvartalet    1.11.2005 kl. 10.00


En analytiker-/pressträff ordnas samma dag delårsrapporten offentliggörs kl.
12.00 i Helsingfors (adress: World Trade Center, Marski-salen, Alexandersgatan
17).

En telefonkonferens ordnas samma dag delårsrapporten offentliggörs kl. 16.00,
tel. +44-(0)20 7162 0181. Vänligen ring in kl. 15.50. (Konferenserna kan
avlyssnas under påföljande 48 timmar per tel. +44-(0)20 7031 4064, kod: 631239.)

Bolagsstämmorna hålls på koncernens huvudkontor (besöksadress: Koneenkatu 8,
05830 Hyvinge, Finland).


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Franciska Janzon, IR chef, tel. +358-(0)20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna

Prenumerera