KCI KONECRANES STYRELSE FÖRESLÅR EXTRADIVIDEND

KCI KONECRANES ABP     BÖRSMEDDELANDE   5.11.2004 kl. 10.50   1

KCI KONECRANES STYRELSE FÖRESLÅR EXTRADIVIDEND

KCI Konecranes Abp:s styrelse har beslutat sammankalla en extraordinarie
bolagsstämma fredagen den 10 december 2004. Styrelsen föreslår, att det på basen
av den fastställda
balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2003
utdelas en extradividend på 1,00 euro per aktie utöver den dividend (1,00 euro)
om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 4.3.2004.

Styrelsen understryker förslagets extraordinära karaktär utan vidare koppling
till koncernens dividendpolitik i övrigt. Styrelsen har beaktat att koncernen
kommer att fortsätta att bedriva en aktiv förvärvspolitik. Den nu föreslagna
tilläggsdividenden begränsar inte koncernens möjligheter i detta avseende.

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till extradividend, utbetalas
dividend till den aktieägare som på avstämningsdagen 15.12.2004 är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Extradividenden utbetalas 22.12.2004.


Den aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab senast 30.11.2004.

Kallelsen till extraordinarie bolagsstämman offentliggörs på måndagen den 15
november 2004. Kallelsen finns också tillgänglig på koncernens webbplats riktad
till investerare kcigroup.com från och med samma datum.

KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är organiserad
enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av Koncernomsättningen)
Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte
koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda i 34 länder runt hela världen.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer


VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Teuvo Rintamäki, Finansdirektör, tel. +358-20 427 2040


DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier

Prenumerera