KORRIGERING TILL DEN SVENSKA VERSIONEN AV KCI KONECRANES INVESTERARKALENDER 2004-2005

KCI KONECRANES ABP   BÖRSANMÄLAN    12.11.2004 kl. 16.00 1

KORRIGERING TILL DEN SVENSKA VERSIONEN AV KCI KONECRANES INVESTERARKALENDER 2004-2005

KCI Konecranes korrigerar härmed ett uppdagat fel i investerarkalendern 2004
-2005 som offentliggjordes tidigare i dag kl. 15.00.

Det korrekta datumet för offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2004 är
11.2.2005 kl. 10.00. Årtalet hade angetts felaktigt i det ursprungliga
börsmeddelandet.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationerVIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer
Tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen

Prenumerera