ÖKNINGEN I KCI KONECRANES AKTIEKAPITAL REGISTRERAD

KCI KONECRANES ABP     BÖRSANMÄLAN     28.12.2004 kl. 12.00             1

ÖKNINGEN I KCI KONECRANES AKTIEKAPITAL REGISTRERAD

Med stöd av KCI Konecranes Abp:s optionsrätter utgivna år 1997 har 1400 nya
aktier tecknats och införts i handelsregistret 28.12.2004.

Som en följd av aktieteckningarna har KCI Konecranes aktiekapital ökat med  2 800
euro till 28 620 060 euro och antalet aktier har ökat till 14 310 030 st.

Handeln med aktierna skall inledas 29.12.2004 på Helsingforsbörsens huvudlista
parallellt med de äldre aktierna.

KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är organiserad
enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av Koncernomsättningen),
Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte
koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda i 34 länder runt hela världen.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, KCI Konecranes Abp
Tel. 020 427 2040, fax 020 427 2099
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier

Prenumerera