PEKKA LUNDMARK TILL KCI KONECRANES

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  11.8.2004 kl. 10.00

PEKKA LUNDMARK TILL KCI KONECRANES

KCI Konecranes Abp:s styrelse har utnämnt Dipl.ing. Pekka Lundmark,
40, till vice vd i KCI Konecranes-koncernen fr.o.m. den 10 augusti
2004.

Styrelsen har vidare meddelat sin avsikt att senare utnämna Pekka
Lundmark till Stig Gustavsons eftertädare som VD för koncernen.

Styrelsen undrestryker att inga beslut fattats beträffande tidpunkten
för Stig Gustavsons pensionering. Enligt Stig Gustavsons arbetsavtal
har han rätt till pension vid 60 års ålder, vilken han uppnår den
17.6.2005.

Pekka Lundmark har tidigare varit VD för Hackman Oyj Abp,
Verkställande Partner för Startupfactory och har haft olika
chefsbefattningar inom Nokia Oyj Abp.

I ett separat uttalande välkomnar VD Stig Gustavson Pekka Lundmark
till KCI Konecranes som befinner sig i ett mycket intressant och
dynamiskt utvecklingsskede. Efter några år av långsam tillväxt växer
koncernen nu snabbt inom alla sektorer och på de flesta marknaderna.
“Jag känner Pekka Lundmark sedan den tiden han var VD för Hackman och
jag styrelsens ordförande. Jag uppskattar hans ledaregenskaper, hans
kreativitet och hans integritet. Beträffande sin pensionering säger
Stig Gustavson, öJJag har inga färdiga planerö.

KCI Konecranes publicerar första halvårets resultat 2004 på torsdagen
den 12 augusti 2004 kl. 10.00. Pekka Lundmark kommer att närvara vid
informationstillfället som ordnas för analytiker och pressen samma dag
kl. 12.00 i Marski Salen i World Trade Center i Helsingfors.

Det här meddelandet och en bild på Pekka Lundmark finns tillgängliga
på KCI Konecranes webbplats för investerare under internetadressen
www.kcigroup.com vid “Latest Press Releasesö.

KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är
organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av
Koncernomsättningen) Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar
(24 %). År 2003 omsatte koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda
i 34 länder runt hela världen.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer

                               2 (2)VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Stig Gustavson, Koncernchef och vd, tel. +358-20 427 2000
Pekka Lundmark, Vice VD i koncernen, Tel.+358-40-821063DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
MediernaPrenumerera