PENSIONFÖRSÄKRINGS AB ILMARINENS AKTIEÄG

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE        1
                  29.12.2003 kl. 13.30

PENSIONFÖRSÄKRINGS AB ILMARINENS AKTIEÄGANDE I KCI KONECRANES ABP

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel 10:e paragraf
offentliggörs följande:

Pensionförsäkrings Ab Ilmarinen meddelade 29.12.2003 att dess
sammanlagda ägande har sjunkit under 5 % av aktiekapitalet och
rösterna i KCI Konecranes Abp.

Efter aktietransaktionerna som skedde 19.12.2003 äger Ilmarinen totalt
711.400 KCI Konecranes aktier, vilket motsvarar 4,97 % av både
aktiekapitalet och rösterna i KCI Konecranes.

Enligt ett motsvarande meddelande 6.11.2002 offentliggjorde Ilmarinen
att dess ägande uppgick till 5,04 % av både aktiekapitalet och
rösterna i KCI Konecranes.

KCI Konecranes aktiekapital är 28.617.260 euro och det totala antalet
aktier är 14.308.630. Varje aktie har en röst.

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationerVIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer
Tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera