SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED:S

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  13.3.2003 kl. 17.45

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED:S AKTIEÄGANDE I KCI KONECRANES
ABP

Detta är ett meddelande i enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a
kapitel 10:e paragraf.

Schroder Investment Management Limited meddelade 13.3.2003
Finansinspektionen och KCI Konecranes Abp om följande:

Efter aktietransaktionerna som skedde 3.3.2003 uppgår Schroder
Investment Management Limited:s ägarandel till 4,86 % av KCI
Konecranes Abp:s totala aktiekapital och antal rösträtter.

KCI Konecranes har endast en aktieserie. Aktiekapitalet är 28,617,260
euro och det totala antalet aktier är 14,308,630. Varje aktie har en
röst.

Schroder Investment Management Limited:s aktieägande via dess kunder:

           Antal    Andel av  Andel av
           aktier aktiekapitalet röstetalen
TOTALT       695.559      4,86    4,86Ägandet fördelas mellan kunderna enligt följande:

Kund                Antal    Andel av  Andel av
                  aktier aktiekapitalet röstetalen
Vanguard International Explorer  20.060      0,14    0,14
Schroder Admin-Global Small Cap   2.379      0,02    0,02
Schroder Inst. European Smaller                   
Companies Fund          211.846      1,48    1,48
Schroder European Smaller                      
Companies Fund           81.934      0,57    0,57
Schroder Global Smaller                       
Companies Fund           8.210      0,06    0,06
Schroder International Small                     
Companies Fund          295.350      2,06    2,06
SWMF European Smaller Companies   1.650      0,01    0,01
S.I.S.F. European Smaller                      
Companies             74.130      0,52    0,52
TOTALT              695.559      4,86    4,86
                               2 (2)


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Franciska Janzon, Chef för investerarrelationer
Tel. +358-40 746 8381
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera