TECKNING AV AKTIER I KCI KONECRANES MED OPTIONSRÄTTER FRÅN OPTIONSLÅNET ÅR 1997

KCI KONECRANES ABP   BÖRSMEDDELANDE   16.12.2004 kl. 16.00      1

TECKNING AV AKTIER I KCI KONECRANES MED OPTIONSRÄTTER FRÅN OPTIONSLÅNET ÅR 1997

Antalet nya aktier som tecknats med stöd av KCI Konecranes Abp:s optionsrätter
utgivna år 1997 är 1.400 st.. Enligt villkoren för optionslånet är
teckningspriset 26,07 euro per aktie. Teckningstiden för aktieoptionerna började
1.4.2003. Beslut om emissionen av optionsprogrammet 1997 fattades vid
bolagsstämman 4.3.1997. Villkoren för optionsprogrammet finns tillgängliga på KCI
Konecranes webbplats för investerare: www.kcigroup.com.

Avsikten är att de nytecknade aktierna skall införas i handelsregistret den
28.12.2004. Som en följd av aktieteckningarna höjs KCI Konecranes aktiekapital
med sammanlagt 2.800 euro. Efter höjningen som beräknas ske 28.12.2004 har KCI
Konecranes Abp ett aktiekapital om 28.620.060 euro fördelat på 14.310.030 aktier.

De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som aktieägare i bolaget
från registreringsdagen den 28.12.2004 och aktierna upptas till fri handel på
Helsingforsbörsens huvudlista parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är att
handeln med de nya aktierna skall inledas den 29.12.2004.

KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens verksamhet är organiserad
enligt tre affärsområden: Underhållstjänster (50 % av Koncernomsättningen),
Standardlyftutrustningar (26 %) och Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte
koncernen 665 miljoner euro med 4350 anställda i 34 länder runt hela världen.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, KCI Konecranes Abp
Tel. 020 427 2040, fax 020 427 2099
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier

Prenumerera