THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC:S AKTIE

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  23.5.2003 kl. 11.30

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC:S AKTIEÄGANDE I KCI KONECRANES ABP

I enlighet med värdepappersmarknadslagens
2:a kapitel 10:e paragraf offentliggörs följande:

Capital Group Companies, Inc.:s (Taxpayer I.D. 86-0206507) aktieägande
i KCI Konecranes Abp har 20.5.2003 sjunkit under 5 %. The Capital
Group Companies, Inc meddelade 22.5.2003 både KCI Konecranes Abp och
Finansinspektionen om de nya ägarandelarna.

KCI Konecranes har endast en aktieserie. Aktiekapitalet är 28.617.260
euro och det totala antalet aktier är 14.308.630. Varje aktie har en
röst.

Capital Croup Companies Inc.:s aktieägande har nått följande
proportioner:

 Bolag               Aktier  % av aktier
                       och röster
 Capital Research and Management            
 Company                 0      0
 Capital Guardian Trust Company   687.193     4,80
 Capital International, Inc.     10.240     0,07
 Capital International Limited      0      0
 Capital International, S.A.       0      0
 Totalt               697.433     4,87

Aktierna som rapporteras har förvärvats vid offentlig handel på
börsen.

Capital Group Companies, Inc. (“CGCö) är ett holding bolag för flera
dotterbolag som bedriver förmögenhetsförvaltining.
Förvaltningsaktiviteterna är fördelade på två operativa grupper, som
utgörs av Capital Research and Management Company (“CRMCö) och av
Capital Group International, Inc. (“CGIIö). CRMC är en U.S.A baserad
placeringsrådgivare som förvaltar över The American Funds Group of
mutual funds. CGII är moderbolaget till fem bolag som fungerar som
placeringsrådgivare till diverse institutionella kunder runt hela
världen: Capital Guardian Trust Company i U.S.A., Capital
International, Inc. i U.S.A. och Singapore, Capital International
Limited i Storbritannien, Capital International S.A. i Schweiz och
Capital International K.K. i Japan.

En fullständigare beskrivning av CGC organisationen finns tillgänglig
under internetadressen www.capgroup.com.


                               2 (2)


I sitt senaste meddelande i enlighet med värdepappersmarknadslagens
2:a kapitel 10:e paragraf offentliggjorde CGC 14.6.2002 att dess
ägande uppgick till 5,24 % av aktierna och rösterna i KCI Konecranes.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer,
Koncernkommunikation och investerarrelationer
Tel. +358-40 746 8381
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera