UTNÄMNINGAR INOM KONCERNLEDNINGEN

Report this content
KCI KONECRNAES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE      1 (2)
                  8.1.2003 kl. 15.30

UTNÄMNINGAR INOM KONCERNLEDNINGEN

KCI Konecranes International Abp:s styrelse har beslutat om följande
utnämningar:

Ekon. mag. Arto Juosila, 47, har utnämnts till Vice VD i koncernen,
med ansvar för Asien och Stillahavsregionen. Till Juosilas direkta
ansvarsområde hör att leda Stardardlyftutrustningsverksamheten i Kina,
Japan och Korea. Han övervakar även verksamheten inom koncernens
övriga affärsomåden i denna region.

I samband med utnämningen och samma dag som den träder i kraft kommer
koncernens regionala huvudkontor för Asien- och Stillahavsområdet att
flyttas från Singapore till Shanghai i Kina.

Juosila var tidigare VD för affärsområdet Standardlyftutrustningar.

Arto Juosila rapporterar till koncernchefen Stig Gustavson.

Ekonom Rainer Aalto, 57, har utnämnts till Direktör, Affärsutveckling.
Aalto kommer att flytta till koncernens huvudkontor från Singapore där
han haft posten som Vice VD i koncernen, Asien och Stillahavsregionen.

Rainer Aalto rapporterar till koncernchefen Stig Gustavson.

Ing. Pekka Päkkilä, 41, har utnämnts till VD för affärsområdet
Standardlyftutrustningar (SLEQ). Päkkilä har sedan juni 2002 haft
posten som Direktör, Industrikranar och komponenter (SLEQ).

Pekka Päkkilä rapporterar till Matti Ruotsala, koncernchefens
ställföreträdare.

MBA Charles E. Vanarsdall, 65, nådde i juni 2002 pensionsålder och
lämnar sin nuvarande post som Vice VD i koncernen, Amerikaregionen.
Vanarsdall fortsätter som konsult på deltid.

Dessa utnämningar har trätt i kraft 1.1.2003.

Ekon.mag. Katri Pietilä, 41, Direktör, Administration och
kommunikation, kommer fr.o.m. 20.2.2003 att fortsätta sin karriär hos
en ny arbetsgivare utanför koncernen i sin hemstad Tavastehus.

Ledningen för Amerikaregionen och Administrations- och
kommunikationsfunktionen vid huvudkontoret kommer att omorganiseras
internt.


                               2 (2)

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes International Abp
Stig Gustavson, koncernchef och VD
Tel. + 358-20 427 2000
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera