Från kakelugnar till anatomi – Konstakadeiens bibliotekarie Ulf Nordqvist berättar i biblioteket tisdag den 27 oktober, klockan 18.30.

På tisdag, den 27 oktober, berättar Konstakademiens bibliotekarie Ulf Nordqvist om bibliotekets uppkomst och historia samt förevisar utvalda rariteter ur 1806-års bibliotek. Till exempel C.J. Cronstedts ”Beskrifning på ny inrättning af kakelugnar…” [1767?] och Andreas Vesalius’ Anatomi: ”…Medici Opera omnia anatomica…” [1725].
Arrangemanget börjar klockan 18.30 i Konstakademiens bibliotek.
Fri entré, begränsat antal platser. 

Välkommen!

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.