Aktivitetsbaserat kontor ledde till 13 % nöjdare medarbetare

IT-konsultbolaget Kontract blev i oktober först i Örebro med att göra sitt kontor helt aktivitetsbaserat, och det har omedelbart fått effekt på hur nöjda medarbetarna är med arbetsplatsen. När företaget gjorde sin årliga medarbetarundersökning kort efter förändringen ökade snittbetyget på den fysiska arbetsmiljön med 13 %, till 4,28 av 5.

IT-konsultbolaget Kontract lägger stor vikt vid sin arbetsplats och arbetsmiljö. Under hösten 2015 gjordes hela kontoret aktivitetsbaserat, och det har gjort att snittbetyget på den fysiska arbetsmiljön höjts med 13 %, från 3,79 (2014) till 4,28 (2015) på en 5-gradig skala.

– Man kan tycka att 3,79 egentligen är ett rätt bra resultat, men för oss betydde det att det fanns förbättringspotential, säger Peter Funk, HR-chef på Kontract.

Tillsatte lokalgrupp 2015
I början av 2015 tillsatte IT-konsultbolaget Kontract en lokalgrupp med representanter från personalen. Uppdraget var att komma fram till hur arbetsmiljön på kontoret kunde utvecklas. Med hjälp av en kontorsarkitekt kom gruppen fram till att en aktivitetsbaserad kontorsmiljö var det bästa alternativet.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har, och vi såg i tidigare medarbetarundersökningar att flera tyckte att den fysiska arbetsmiljön kunde utvecklas. Då var det naturligt att göra något åt det, och att låta medarbetarna ha stort inflytande över vad vi skulle göra, säger Peter Funk, HR-chef på Kontract.

Kan jobba i soffa och fåtölj
Resultatet blev ett kontor där de anställda väljer arbetsplats efter humör eller arbetsuppgift för stunden. Kontoret är uppdelat i zoner för tyst arbete respektive samarbete och de anställda kan välja mellan att sitta och jobba i sköna soffor och fåtöljer eller vid skrivbord. Kontoret är Örebros första som är helt aktivitetsbaserat.

Martin Ruist, presskontakt
Kontract IS Services AB 

Direkt 073-932 12 62
e-post: martin.ruist@fourpr.se


Kristian Franzén, vd

Kontract IS Services AB

Direkt 010-447 45 33
Växel 010-447 45 00
e-post: kristian.franzen@kontract.se

Webb: www.kontract.se

Kontract är helt oberoende IT-konsulter.

Vi hjälper uppdragsgivare att få maximal effekt av investeringar inom verksamhetsnära IT-tjänster och infrastruktur genom att erbjuda tjänster inom analys, kvalificerad rådgivning, upphandling och implementering. Kontract hjälper kunder som exempelvis Atlas Copco och Mölnlycke Health Care att uppnå IT-kostnadsreduktion och ökad verksamhetsnytta.

Taggar:

Om oss

Kontract är helt oberoende IT-konsulter. Vi hjälper uppdragsgivare att få maximal effekt av investeringar inom verksamhetsnära IT-tjänster och infrastruktur genom att erbjuda tjänster inom analys, kvalificerad rådgivning, upphandling och implementering. Kontract hjälper kunder som exempelvis Atlas Copco, SCB och Martin & Servera att uppnå kostnadsreduktion och ökad verksamhetsnytta.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Man kan tycka att 3,79 egentligen är ett rätt bra resultat, men för oss betydde det att det fanns förbättringspotential.
Peter Funk, HR-chef