Besked om Coop Bank senast vecka 11

Besked om Coop Bank senast vecka 11 Med anledning av dagens tidningsuppgifter om Coop Bank lämnar bankens styrelseordförande Börje Fors följande kommentar: - Den preliminära tidsplanen för Coop Bank har reviderats, bland annat på grund av vissa normala projektförseningar och väsentligt förändrade marknadsförutsättningar. Konsekvenserna av detta utvärderas för närvarande. - Jag kan emellertid inte gå händelserna i förväg och kommentera vilka alternativ som diskuteras. Besked om planerna för Coop Bank kommer att lämnas senast vecka 11. Coop Bank ägs av KF (45%), Skandia Liv (35%) och Telia (20%). _ _ _ Kontaktperson: Börje Fors, styrelseordförande Coop Bank, 08-743 10 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar