KF Fastigheter säljer mark i Partille Port

KF Fastigheter säljer en obebyggd fastighet i Partille Port till KIAB Fastigheter och Svenska Vårdfastigheter. Markområdet är på cirka 3700 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Köparen ska uppföra en byggnad för handel och vårdboende. Partille Port är ett utvecklingsområde som beräknas vara klart 2021 och kommer då att innehålla cirka 800 nya bostäder och kontors- och handelslokaler på en yta om totalt 30 000 kvm samt en sportarena.

– Vi är mycket nöjda över att sälja markområdet till Svenska Vårdfastigheter och KIAB Fastigheter, som kommer att uppföra handel och vårdfastigheter, vilket blir ett värdefullt inslag i området. Försäljningen är en del i vår strategi att skapa värde för våra ägare genom att sälja vissa innehav, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

Partille Port kommer i framtiden att vara ett levande område med olika typer av bebyggelse. Bra kommunikationer och närheten till centrala Göteborg gör Partille Port till en förlängning av staden. Här kommer det att uppföras cirka 800 bostäder, en sportarena, en Coopbutik och över 30 000 kvadratmeter handelsyta.  Målet är att integrera handelsområdet på ett naturligt sätt med övrig bebyggelse. Bostäderna planeras vara klara för en första inflyttning 2018.

 Regionen har ett behov av att tillföras vårdplatser. Vi ser fram emot att bidra med ett toppmodernt äldreboende i Partille Port, säger Dan T. Sehlberg, vd för Svenska Vårdfastigheter.

Under 2015 sålde KF Fastigheter merparten av sitt fastighetsinnehav i Partille Port till PEAB, som sedan tidigare ägde 50 procent av området. Under året såldes även en obebyggd fastighet till Buffin Real Estate.  

I och med affären med KIAB Fastigheter och Svenska Vårdfastigheter så säljer KF Fastigheter det resterande innehavet i området.

För ytterligare information kontakta:
Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter: +46 10-743 44 65
Dan T Sehlberg vd på Svenska Vårdfastigheter +46 702 62 05 25

Om KF Fastigheter

KF Fastigheter äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter till ett värde av drygt 2 miljarder kronor. Syftet med verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven och avyttra butiks- och förvaltningsfastigheterna. KFF arbetar med bostadsutvecklings-projekt i bland Backaplan i Göteborg, Bro Mälarstrand i Upplands Bro och Kungens kurva i Stockholm. Projekten omfattar cirka 6000-7000 bostäder. Helena Liljedahl är vd för KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till KF.

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera