KF med nytt fokus Finansiellt stärkt och inriktat på snar resultatvändning

Report this content

KF med nytt fokus Finansiellt stärkt och inriktat på snar resultatvändning Kooperativa Förbundet, KF, redovisar ett resultat efter finansnetto på - 568 Mkr för årets första åtta månader. Försäljningen uppgick till 7 806 Mkr. Den finansiella ställningen har stärkts avsevärt och soliditeten uppgick per den 31/8 till 33,5 procent. KF arbetar med att ändra fokus från drift av dagligvarubutiker till ett renodlat förbund för konsumentföreningarna och ett ägarföretag. Den nya rollen och den förändrade verksamheten innebär att resultatet inte är jämförbart med motsvarande period 2001. I januari övergick Coop Sverige med alla butiker (Coop Konsum och Coop Forum) till Coop Norden. KF äger 42 procent i Coop Norden, som efter åtta månader i år visar en positiv utveckling i alla tre länderna (Danmark, Norge och Sverige). - KFs resultat påverkas dels av säsongssvängningarna för detaljhandeln, dels av omstruktureringen och de genomgripande förändringarna i verksamheten. Planen är att kunna redovisa vinst senast 2003, säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF. KFs dotterbolag KF Media, KappAhl, KF Fastigheter och KF Invest redovisar sammantaget en förlust för perioden januari-augusti. * KF Media med bland annat Akademibokhandeln och förlaget P A Norstedt & Söner utvecklas positivt och större delen av vinsten skapas under sista tertialet. * KF Fastigheter visar ett gott resultat. Verksamhetens omfattning har dock minskat avsevärt, sedan hälften av fastighetsbeståndet lämnades över till Coop Norden i samband med apporten. * KappAhl, som visade förlust 2001, hade ett negativt resultat efter åtta månader i år. En vändning börjar dock skönjas och företaget räknar med en betydande resultatökning under årets sista månader. * Det kapitalförvaltande företaget KF Invest redovisar sitt aktie- och fondinnehav till aktuella börskurser, vilket innebär en stor negativ belastning för KF-koncernen. * ?ntressebolaget Coop Elektro (47 %) redovisar förlust efter åtta månader. Startkostnaderna för Coop Bank (45%), som lanseras under hösten, har i sin helhet kostnadsförts. I övrigt kommer KF att drabbas av finansmarknadens effekter på pensionsfonderna, vilket har belastat åttamånadersresultatet. - - - Kontaktpersoner: Börje Fors, vd och koncernchef i KF, 08-743 17 10 Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-743 21 13, 0707-940 940 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00020/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar