Kooperationerna i Norden vill ha en gemensam nordisk hälsosymbol

Kooperationerna i Norden vill ha en gemensam nordisk hälsosymbol KF i Sverige, Coop NKL i Norge och FDB i Danmark ställer ett enat krav på en gemensam nordisk hälsosymbol för sund och näringsriktig kost. Den svenska nyckelhålsmärkningen föreslås som modell. -Hälsa och välbefinnande är viktiga konsumentfrågor. Det speglas inte minst i den pågående debatten om fetma. Det är viktigt att vi inom de nordiska konsumentkooperationerna använder den samlade kraft vi har genom våra fem miljoner medlemmar till att informera om hälsa och påverka utvecklingen mot sundare livsmedelsprodukter. För detta skulle vi behöva en gemensam hälsosymbol i Norden, säger Katarina Ahlqvist, projektledare för ett blivande område för konsumentfrågor inom KF. Kravet på en nordisk hälsosymbol har framförts i ett gemensamt brev till Nordiska Ministerrådet. I brevet konstaterar de tre konsumentkooperativa organisationerna att för närvarande är situationen förvirrande för konsumenterna. Budskapen om vad som är nyttigt eller inte nyttigt att äta framförs varje dag i olika media. Antalet märkningar med olika budskap ökar hela tiden. Det finns behov av större tydlighet bland annat när det gäller hälsoaspekterna och det skulle vara en klar fördel om budskapen var enhetliga inom Norden. Om klara och precisa regler införs för en gemensam nordisk hälsomärkning ges konsumenterna möjligheter att göra bättre reella val. Det skulle också förenkla situationen för de allt fler gemensamma inköpsorganisationer, som med fördel skulle kunna använda en märkning med samma budskap tvärs över landgränserna. Dessutom sker nu en översyn av kriterierna för den svenska nyckelhålsmärkningen. KF, Coop NKL och FDB har också framfört kravet till regeringarna i respektive land. I Sverige har kravet också ställts till jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist, socialminister Berit Andnor samt folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. _ _ _ Kontaktperson: Katarina Ahlqvist, projektledare, 031-742 82 82 Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-732 26 60, 0707 940 940 Kooperativa Förbundet (KF) KF är förbund för landets drygt 60 konsumentföreningar med 2,9 miljoner medlemmar. KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagenl, KF Media, KF Fastigheter, KF Invest, MedMera,, Vår Gård Kursgården m fl KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum, Coop Forum och Coop Extra. Övrig konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden. Se www.kf.se för ytterligare information om KF. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20690/wkr0001.pdf

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar