800 000 väljer i tjänstepensionsval viktigare och enklare än premiepensionsvalet

Report this content

800 000 väljer i tjänstepensionsval viktigare och enklare än premiepensionsvalet Det kommunala tjänstepensionsvalet, PFA 98, är ett ekonomiskt viktigare val för de allra flesta jämfört med premiepensionsvalet. Tjänstepensionsvalet ger den enskilde mer pengar att placera och är dessutom enklare utformat med färre och tydligare alternativ att välja mellan. - Många tycker att premiepensionsvalet är svårt och att det är krångligt att sätta sig in i hundratals olika fonder och förvaltare, varav många är okända i Sverige. Det kommunala tjänstepensionsvalet som nu inletts är enklare. Det finns tio försäkringsbolag som erbjuder traditionell förvaltning och tolv som erbjuder fondförsäkring. Det gör det överskådligt och samtidigt finns utrymme att välja det försäkringsbolag och den försäkringsform som man själv föredrar, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA AB. För många är det stora summor som ska placeras i höstens PFA 98-val, exempel: * En person som är 30 år, har en lön på 17 000 kr i månaden, får placera 1998 och 1999 års tjänstepension och maximal individuell del. Det innebär 24 300 kr att placera. * En person som är 53 år, har en lön på 30 000 kr i månaden, får placera 1998 och 1999 års tjänstepension och maximal individuell del. Det innebär 31 200 kr att placera. Tjänstepensionsvalet PFA 98 berör dem som är födda 1938 eller senare och är anställda inom den kommunala sektorn, har månadslön och arbetar minst 40 procent av heltid. PFA 98-valet gäller dem som har fyllt 28 år. En del av tjänstepensionen får individen placera själv. Det är val av placering av den delen som nu ska göras. Det rör sig om 1-4,5 procent av lönen beroende på arbetsplats. Man kan välja att placera pengarna i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Den som inte gör något val får sina pengar placerade i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Liv. Valet sker under perioden oktober-december. Sista dag för att skicka in sin valblankett är den 31 december. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen KPA, tel: 08-665 48 57, 070- 372 27 97 KPA pressjour, tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda inom kommun, landsting och kommunala bolag. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar