Återbetalningsskyddet en trygghet i pensionsförsäkringen

Kommun- och landstingsanställda som inte gör ett aktivt tjänstepensionsval får en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA. Återbetalningsskyddet, som är frivilligt, är en trygghet för den försäkrades familj.

I höst ska runt 200 000 anställda inom kommun och landsting välja förvaltare av sin tjänstepension PFA för första gången. PFA-avtalet är utformat av KPA tillsammans med arbetsgivare och fackförbund. Avtalsparterna är nöjda med den nuvarande utformningen med automatiskt återbetalningsskydd. - Omtanken om de efterlevande är viktig. Därför är den här modellen bra och robust. Det är noterbart att motsvarande skydd inte med automatik finns i andra sektorer, säger Markus Gustafson, biträdande direktör, Kommun- och Landstingsförbundet. Hans Gustrin på OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, understryker att parterna var överens om avtalets utformning: - Vi har valt denna konstruktion inte minst för att öka skyddet just för de som inte gör något aktivt tjänstepensionsval, säger han. Återbetalningsskyddet innebär att den försäkrades pensionspengar betalas ut till familjen om den försäkrade avlider innan pensionen. Förr eller senare får de flesta barn, make eller sambo och därmed behov av ett återbetalningsskydd. De som inte behöver återbetalningsskyddet kan givetvis välja bort det. - Min bestämda åsikt är att det omvända förhållandet, utan automatiskt återbetalningsskydd, vore sämre. Då riskerar anhöriga att bli utan intjänade pensionspengar. Den försäkrade riskerar dessutom att nekas återbetalningsskydd om den ansöker om det vid en högre ålder och blir föremål för hälsoprövning, säger Bertil Repfennig, vd i KPA. Såväl de som väljer KPA i höstens tjänstepensionsval som de som inte gör något aktivt val, får till våren ett brev från KPA, som hälsar dem välkomna som nya kunder. - I brevet berättar vi om vilken slags försäkring de har, samt förklarar och ger dem möjlighet att välja bort återbetalningsskyddet om de inte önskar ett sådant. Hittills har omkring 40 000 kunder valt att göra det, säger Bertil Repfennig.

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar