Carina Lundberg till Folksam Kapitalförvaltning Kerstin Grönwall ny vd i KPA Fonder

Carina Lundberg till Folksam Kapitalförvaltning Kerstin Grönwall ny vd i KPA Fonder Carina Lundberg har knutits till Folksam Kapitalförvaltning som chef för området Marknad. Hon ansvarar för marknadsfrågor och samordning av värde- pappersbolagen inom, KPA Fonder, Folksam LO-Fonder och Folksam- Tjänstemanna Fonder samt Spar-Liv inom Folksam Kapitalförvaltning. Carina Lundberg ersätter John Öihammar som ska arbeta med kompetensutvecklings- frågor inom Folksam. Carina Lundberg har tidigare främst varit verksam inom fondförvaltning och kapitalförvaltning som bland annat VD för Stockholms Stads Allemansfond, S:t Eriksfonden och KPA Fonder och som bankdirektör i S-E-B med ansvar för området Placeringar inom Trygg-banken i Trygg-Hansa. Carina Lundberg är verksam som styrelseledamot i bland annat Hjärnfonden. - Carina Lundbergs synnerligen gedigna branscherfarenhet tillför ytterli- gare kompetens till verksamheten, inte minst på fondmarknadssidan där vi ser betydande potential, säger Håkan Johansson, vice VD och chef för Folk- sam Kapitalförvaltning. Carina Lindsten kvarstår som VD för Folksam Fond AB liksom Roland Paus för Folksam-Lo Fond och Lars Lönnquist för Folksam Tjänstemannafonder AB. Ny VD för KPA Fonder AB blir Kerstin Grönwall. Hon kommer närmast från en tjänst som projektledare för pensionsvalen på KPA. - Framgångarna i pensionsvalen, premiepensionsvalet och tjänstepensionsva- let PFA 98, visar tydligt att intresset för etiskt sparande ökar, säger Kerstin Grönwall. Pressbilder på Carina Lundberg och Kerstin Grönwall finns på adressen: www.kpa.se/pressrum/högupplösta bilder För mer information kontakta: Håkan Johansson, Chef Folksam Kapitalförvaltning, Vice VD Folksam Tel: 08 772 68 69 Carina Lundberg, Marknadschef Folksam Kapitalförvaltning Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89 Kerstin Grönwall, VD KPA Fonder AB Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 KPA pressjour, tel: 070-652 62 20 KPA Fonder AB är sedan 1998 ett helägt dotterbolag till KPA AB. KPAs etis- ka fonder har funnits på marknaden sedan den första mars 1999. KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäk- ringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företags- ekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar