Folksam köper kommun- och landstingsägda KPA

Storaffär inom området pensionssparande: Folksam köper kommun- och landstingsägda KPA Idag undertecknades ett avtal mellan Folksam och KPA:s ägare, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, där Folksam köper 60 procent av KPA. Kommunförbundet och Landstings-förbundet behåller 40 procent. KPA kommer att som dotterbolag inom Folksam även fortsättningsvis att drivas som självständigt företag. Det förvaltade kapitalet uppgår idag till tio miljarder kr. Inklusive KPA uppgår Folksams samlade premievolym till 18 miljarder kronor och det förvaltade kapitalet till 110 miljarder. Antalet anställda ökar till 3 500 personer. Köpet kommer inte att innebära några personalminskningar. Vårt förvärv av KPA är en offensiv satsning på en kraftigt expanderande livsparmarknad, säger Folksams VD Tore Andersson. Vi köper ett bolag med ett starkt varumärke och stor utvecklings-potential, särskilt inom kommunsektorn. Det innebär ett stort steg framåt för Folksam som pensionsaktör på det kommunala området. Kommun- och Landstingsförbunden har under en tid försökt finna en stark samarbetspartner. I strategiska termer innebär affären att både KPA och Folksam nu får en stabil plattform och större uthållighet i den snabba strukturomvandling som präglar den finansiella sektorn. Skälet till att vi nu säljer en del av KPA är att vi vill säkra bolagets framtida utvecklingsmöjligheter, säger Kommunförbundets förbundsdirektör, tillika VD i Förenade Kommunföretag, Evert Lindholm. Den här affären är bra både för de nuvarande ägarna och för KPA. KPA får i Folksam en stark, branschkunnig majoritetsägare som står för finansiell stabilitet och långsiktighet när det gäller KPA:s utveckling som företag. KPA kommer att behålla sitt varumärke och kan fortsätta sina offensiva satsningar, säger Evert Lindholm. Folksam och KPA har affärsidéer som i mycket liknar varandra, anser båda parter i affärsuppgörelsen. Vi sätter båda kundnyttan i första rummet, konstaterar Folksams VD Tore Andersson. Vårt ägarskap kommer också att ge stora samordningsfördelar inom kostnadsdrivande områden som IT och produktutveckling. KPA:s kunder får nu också tillgång till Folksams breda produktutbud och lokala organisation. Det innebär breddad kundservice och tillgänglighet. Folksams köp förutsätter tillstånd från berörda myndigheter och beslut i respektive styrelser. För ytterligare information, kontakta: Förbundsdirektör Evert Lindholm, Svenska Kommunförbundet, tel 08-772 46 22 eller 070-549 42 61 Direktör Anders Hagman, Landstingsförbundet, tel 08-702 44 21 eller 070- 692 44 21 Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 eller 0708-31 64 88 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Presskontakter på Kommunförbundet och Landstingsförbundet: Informationsdirektör Laila Edholm, tel 08-772 47 06 eller 070-542 47 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar