• news.cision.com/
  • KPA Pension/
  • Kommer Sveriges pensionssparare tjäna pengar på krig? - oklarheter kring statliga Premiesparfonden

Kommer Sveriges pensionssparare tjäna pengar på krig? - oklarheter kring statliga Premiesparfonden

Report this content

Kommer Sveriges pensionssparare tjäna pengar på krig? - oklarheter kring statliga Premiesparfonden Det mesta tyder på att icke-väljarnas alternativ, den statliga Premiesparfonden, blir den största fonden i premiepensionssystemet. Men Premiesparfonden har inte meddelat sina sparare vilka etiska eller sociala kriterier som gäller för placeringarna. Premiesparfonden borde omedelbart redovisa vilka hänsynstaganden och kriterier som kommer styra placeringarna. - Kommer Premiesparfonden att placera i vapenindustrin? Kommer folk att via sin premiepension att ovetandes att tjäna pengar på alkoholism och lungcancer? Det är viktigt att Premiesparfonden redovisar vilka hänsynstaganden man kommer att göra vid sina placeringar, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder. De som inte väljer själv i höstens premiepensionsval får sina pensionspengar placerade i Premiesparfonden, som förvaltas av Sjunde AP- fonden. Premiesparfonden är vare sig individ- eller generationsanpassad utan utgår i sin placeringsstrategi från en 42-åring som sparar till pensionen i 22 år och har en genomsnittlig årsinkomst på 200 000 kronor. Premiesparfondens kommer att placera 85 procent i aktier och resten i realränteobligationer. Fonden har inte redovisat några kriterier när det gäller etiska eller sociala hänsynstaganden vid placeringar. - Jag anser att Sjunde AP-fonden måste visa respekt för att man kommer att få många väljare som inte är insatta i fondens placeringsstrategier. Det ställer krav på tydlighet och öppenhet, så att spararna kan få information fondens placeringar och kan göra sina egna bedömningar, säger Carina Lundberg. För mer information kontakta: Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89 Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20 KPA Fonder AB är sedan 1998 ett helägt dotterbolag till KPA AB. KPAs etiska fonder har funnits på marknaden sedan den första mars 1999. KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar