KPA halverar fondavgifter

KPA halverar fondavgifter KPA sänker förvaltningsavgifterna för sina fonder från den 1 juli i år. Avgifterna sänks från 0,95 procent till 0,40 procent för KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 1 och 2. Avgiften på KPA Etisk Räntefond sänks från 0,50 procent till 0,40 procent. - Vi vill vara ett konkurrenskraftigt alternativ med en rak och tydlig avgiftsstruktur. Det går att erbjuda etiska fonder med bra avkastning till låga avgifter, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder. Avgifterna för fonderna blir från och med 2000-07-01: Fond Förvaltningsavgift KPA Etisk Aktiefond 0,40% (tidigare 0,95%) KPA Etisk Blandfond 1 0,40% (tidigare 0,95%) KPA Etisk Blandfond 2 0,40% (tidigare 0,95%) KPA Etisk Räntefond 0,40% (tidigare 0,50%) KPAs etiska fonder startade den 1 mars 1999. Kursutvecklingen har sedan dess varit mycket positiv och per den 30 april i år ligger KPA Etisk Aktiefond på plus 114 procent. KPA Etisk Blandfond 2 har sedan starten ökat med 90 procent. (Jämförelseindex ligger under samma period på 60 procent för KPA Etisk Aktiefond samt 38 procent för KPA Etisk Blandfond 2.) För mer information kontakta: Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89 Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20 KPA Fonder AB är ett helägt dotterbolag till KPA AB. KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar