KPA informerar 700 000 om bortglömt val

KPA informerar 700 000 om bortglömt val I höst kommer kommun- och landstingsanställda att få möjlighet att välja vem som ska förvalta en del av deras tjänstepension. Valet, PFA 98, är viktigt för många människors ekonomi som pensionärer men riskerar att hamna i skuggan av premiepensionsvalet som pågår parallellt. KPA AB informerar därför nu 700 000 personer genom utskick om vad PFA 98 innebär. - Vi känner ett stort ansvar att informera om pensioner i allmänhet och PFA 98 i synnerhet. Tjänstepensionsvalet får inte bli det bortglömda valet, i skuggan av premiepensionsvalet. För en normalinkomsttagare kan tjänstepensionen betyda upp till 10-20 procent extra i månaden som pensionär. Det är mycket pengar och ofta den marginal som är avgörande för hur stor ekonomisk frihet man har som pensionär, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA. Det material som nu skickas till 700 000 personer är en viktig del i den informationskampanj kring tjänstepensionsvalet som KPA genomför under året. Andra delar av informationskampanjen är : * KPA arrangerar tillsammans med kommuner och landsting informationsseminarier runt om i landet. KPA har i dagsläget haft informationsseminarier för 75 000 personer. * Hemsidan www.kpa.se uppdateras löpande med information om pensioner och PFA 98. Under hösten kommer information om PFA 98 att vara i fokus. * Kundservice finns tillgänglig för svara på frågor, tel: 020-650 500 eller mejl: kundservice@kpa.se * Löpande information via kampanjer, bland annat annonsering i fackpress, för att skapa uppmärksamhet kring valet. - Det är ett komplicerat val med stor betydelse för många människor som kanske inte är så insatta i hur det nya pensionssystemet fungerar. Pensionsspararna ska alltid känna att de kan vända sig till oss på KPA för att få mer information om pensioner och PFA 98, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen, KPA AB Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 KPA pressjour tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. Kunder är cirka tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar